Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » SD PDF Viewer -Xem PDF một cách nhanh chóng .

SD PDF Viewer -Xem PDF một cách nhanh chóng

Các tính năng chính:
- Tốc độ mở file nhanh.
- Giao diện đẹp.
- Xem tài liệu theo yêu cầu.
- Phóng to và xoay tài liệu ở góc độ nhất định.
- Tìm kiếm văn bản trực tiếp.
- Lưu trang hoặc vùng lựa chọn vào tập tin BMP.
- In tất cả hoặc một phần tài liệu.
Tải về tại đây:
Link MF Setup bản Free 6.5: SD PDF Viewer
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits