Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Tân Tây Du Ký (2011) - Phim kinh điển hiện đại - P4 .

Tân Tây Du Ký (2011) - Phim kinh điển hiện đại - P4

Nguyên tác: Ngô Thừa Ân Đạo diễn: Trương Kỷ Trung Diễn viên: Nhiếp Viễn - Đường Tăng An Dĩ Hiên - Bạch Cốt Tinh -Từ Cẩm Giang - Sa Tăng Lưu Đào - Quan Âm Bồ Tát - Nguyên tác: Ngô Thừa Ân Đạo diễn: Trương Kỷ Trung Diễn viên: Nhiếp Viễn - Đường Tăng An Dĩ Hiên - Bạch Cốt Tinh -Từ Cẩm Giang - Sa Tăng Lưu Đào - Quan Âm Bồ Tát
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits