Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Tìm số cùng Tarzan .

Tìm số cùng Tarzan

1.Introduce:Find the numbers hidden in the picture with the shortest time.Use the mouse to move the magnifying glass to find hidden in the digits. 
2.Hướng dẫn: Tìm các số ẩn trong hình với thời gian ngắn nhất. Dùng chuột trái di chuyển kính lúp để tìm các chữ số được giấu trong hình.  

Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits