Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Bạn đang xem » Tìm đường cho thú cưng .

Tìm đường cho thú cưng

1.Introduce: Northern pipeline to the finish of your pet.The gameplay is simple but requires the correct arrangement to create a road immediately, use the left mouse click on the arrow turns to change the position you want, press the left arrow, right to set pieces. 
2.Hướng dẫn: Bắc đường ống để vật nuôi của bạn về đích.Cách chơi rất đơn giản nhưng đòi hỏi sắp xếp hình chính xác tạo một đường liền, sử dụng chuột trái bấm vào hình mũi tên quay tròn để đổi vị trí bạn muốn, bấm mũi tên trái, phải để đặt miếng ghép.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits