Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Bạn đang xem » AnyBizSoftPDFMergerBuilt1.0.0 - Hợp nhất PDF .

AnyBizSoftPDFMergerBuilt1.0.0 - Hợp nhất PDF

Với AnyBizSoft PDF Merger, bạn có thể trộn nhiều file pdf riêng rẽ thành 1 file pdf duy nhất để dễ quản lý, dễ theo dõi…[Các công văn hay biểu mẫu cùng loại].

Đặc biệt bạn có thể tạo password cho file pdf duy nhất đó.

Giao diện đẹp. dễ dàng chop người sử dụng.

Tải về tại đây:
Link MG [Pass: nguyenhoa]: AnyBizSoftPDFMergerBuilt1.0.0 [Portable]
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits