Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Bạn đang xem » Comodo Internet Security 5.4.18 - Chặn độc hại Trojan .

Comodo Internet Security 5.4.18 - Chặn độc hại Trojan

Comodo đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu vào và ra hệ thống của bạn. Comodo đã đặt tường lửa thông qua tất cả các loại xét nghiệm phức tạp để đảm bảo tường lửa mạnh mẽ của nó đủ để tránh khỏi những cuộc tấn công với các thiết lập mặc định.
Tính năng cung cấp trong Comodo:
PC Magazine Online of Editor's Choice
Đảm bảo chống lại các cuộc tấn công bên trong và bên ngoài
Ngăn chặn truy cập internet cho các chương trình độc hại Trojan...

Tải về tại đây:
Link MF :  Comodo Internet Security 5.4.18 
Link Dr:Comodo Internet Security 5.4.189822
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits