Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Bạn đang xem » Data Backup Rx-sao lưu các tập tin bị khóa và mở .

Data Backup Rx-sao lưu các tập tin bị khóa và mở

Data Backup Rx là giải pháp bảo vệ dữ liệu liên tục “BẬT”. Sau khi được cài đặt, nó sẽ liên tục giám sát những tập tin mà bạn đã chọn và những thay đổi tức thì của tập tin đó.

Bạn cũng có thể quyết định đâu sẽ là nơi sẽ gửi toàn bộ tập tin hoặc chỉ là phiên bản bị chỉnh sửa.

Data Backup Rx cũng có thế sao lưu các tập tin bị khóa và mở.

Tải về tại đây:
Link Dr: Data Backup Rx

Link MF: Data Backup Rx
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits