Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Bạn đang xem » VideoConverterMaster 8.0.18 - Biên tập pro Video .

VideoConverterMaster 8.0.18 - Biên tập pro Video

Video Convert Master McFunSoft Video Convert Master có thể ghi, chuyển đổi, tách và hợp nhất các tập tin: AVI, MPEG, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, VCD, DVD, SVCD, RMVB, RM, WMV và hầu hết bất kỳ các định dạng video thông dụng.


Đây là một phần mềm gia đình để thực hiện các yêu cầu về xem phim ảnh tại nhà hoặc lưu trữ trong PC.


Phần mềm này tương thích với định dạng ghi đĩa DVD/VCD/ SVCD. Dễ sử dụng, chỉ cần 4 bước để ghi ra đĩa, chuyển đổi, tách hoặc liên kết các files movie...
Định dạng đầu vào:
  • AVI (DivX, XviD, MS MPEG 4, Uncompressed, Cinepak và các định dạng khác)
  • MPEG (MPEG 1, MPEG 2 Video, VCD, DVD, SVCD)
  • WMV Windows Media Video
  • Định dạng video Quick Time Apple cho máy Macintosh.
Định dạng đầu ra:
  • AVI (DivX, XviD, MS MPEG 4, Uncompressed, Cinepak và các định dạng khác)
  • MPEG (MPEG 1, MPEG 2 Video, VCD, DVD, SVCD)
  • WMV Windows Media Video
  • RM Real Networks Video

Tải về tại đây:
Link MF [Pass: nguyenhoa]: [Portable] VideoConverterMaster 8.0.18
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits