Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Bạn đang xem » Ad Banner Remover Lite- Xoá quảng cáo ở yahoo chat .

Ad Banner Remover Lite- Xoá quảng cáo ở yahoo chat

Phần mềm hỗ trợ gỡ bỏ các quảng cáo của yahoo khi sử dụng Yahoo Messenger .
Tuỳ chọn :
Remove Main Messenger Advert .
Replace Change Room Banner.
Remove Chat Room Advert .
Replace Webcam Adverts .
Replace Video Call Advert .
Remove IM Statusbar Advert .


Tải về tại đây:
Link MF: Ad Banner Remover Lite
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits