Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Bạn đang xem » Kristal Safe Way - Bảo vệ an toàn download dữ liệu .

Kristal Safe Way - Bảo vệ an toàn download dữ liệu

Kristal Safe Way là ứng dụng để bảo vệ máy tính của bạn khỏi malware trong quá trình download dữ liệu trên Internet. Nó có thể ngăn chặn những nguy hại trước khi chúng tấn công máy tính đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy tính trong khi bạn truy cập web. 

 Tính năng: - Ngăn chặn virus: Kristal Security bao gồm Anti-Malware, Active Defense và Auto Updates nhằm chống lại virus, worm, trojan,… - Bảo vệ dữ liệu: Bảo đảm an toàn cho file, sao lưu dữ liệu và kiểm soát truy cập. Có công cụ hỗ trợ cho bảo vệ dữ liệu và kiểm soát truy cập đối với những file khác nhau. - Tối ưu hóa hệ thống: Chế độ chơi game và dọn dẹp máy tính. Gồm những công cụ hỗ trợ để nâng cao hoạt động của máy tính.

Tải về tại đây:
Link MF: Kristal Safe Way
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits