Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Bạn đang xem » Adv System Optimizer 3.2.648.12989 - Tối ưu hoá PC .

Adv System Optimizer 3.2.648.12989 - Tối ưu hoá PC

Advanced System Optimizer (ASO) phiên bản 2 được phát hành vào năm 2004 và được người dùng phản hồi rất tốt. Ở phiên bản 3, đã có đến 1 triệu người sử dụng.

Nó bao gồm hơn 30 công cụ để tối ưu hóa hệ thống của bạn. ASO được CNET đánh giá là phần mềm tối ưu hóa hệ thống tốt nhất hiện nay, vượt trên của TuneUp, Windows 7 Manager,..

Các tính năng: Smart PC Care : chăm sóc máy tính với độ can thiệp vào hệ thống thấp Game Optimizer : tối ưu hóa để chơi game Driver Updater : Cập nhật driver System Protector : Bảo vệ hệ thống PC Fixer : Sửa chữa lỗi Disk Optimizer : Tăng tốc ổ đĩa Undelete : Phục hồi file bị xóa Registry Cleaner : Dọn dẹp registry Registry Optimizer : Tối ưu hóa registry System Cleaner : Dọn dẹp hệ thống Disk Explorer : xem thông tin đĩa Uninstall Manager : quản lí phần mềm cài đặt Memory Optimizer : Tối ưu hóa bộ nhớ Privacy Protector : Bạo vệ sự riêng tư Secure Delete : Xóa file hoàn toàn Secure Encryptor : Mã hóa Disk Tools(New) :

Các công cụ ổ đĩa System & Security Advisor : Đánh giá mức độ bảo mật của hệ thống Duplicate Files Remover : Xóa file trùng lặp Startup Manager : quản lí khởi động.

Tải về tại đây:
Link MF:  Adv System Optimizer 3.2.648.12989
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits