Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Bạn đang xem » Hướng dẫn tạo giáo án PowerPoint 2003-2007 (repair) . , Hướng dẫn tạo giáo án PowerPoint 2003-2007 (repair) .

Hướng dẫn tạo giáo án PowerPoint 2003-2007 (repair)

Thông thường để bài giảng có nội dung phong phú, hấp dẫn chúng ta thường sử dụng nhiều font và các ký hiệu, nhưng các font chữ mà bạn dụng trong slide có thể máy khác không có.

MS PowerPoint 2003: Phần 01: Thao tác cơ bản . Phần 02 Giới thiệu các chức năng cơ bản . Phần 03 Làm việc với textbox, autoshape. Phần 04 Làm việc với hình ảnh. Phần 05 Movies & sound. Phần 06 Làm việc với slide. Phần 07 Slide master. Phần 08 Hyperlink. Phần 09 Sử dụng hiệu ứng trình chiếu. Phần 10 In ấn.


MS PowerPoint 2007:  Phần 01 Làm quen với giao diện powerpoint 2007. Phần 02 Làm việc với textbox & autoshape.  Phần 03 Sử dụng smartart. Phần 04 Làm việc với hình ảnh - pictures.  Phần 05 Video & sounds. Phần 06 Thiết kế slide. Phần 07 Slide master.  Phần 08 Liệu ứng trình chiếu

Những kỹ thuật cần biết. Những vấn đề thường gặp trong powerpoint. Phím tắt trong powerpoint. Sử dụng đèn chiếu.

Tải về tại đây:
Link Google Code: Hướng dẫn soạn giáo án PowerPoint 2003-2007 (repair)

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits