Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Bạn đang xem » K-Lite Codec Pack Update 8.5 final - Play video đa định dạng [Re] . , K-Lite Codec Pack Update 8.5 final - Play video đa định dạng [Re] .

K-Lite Codec Pack Update 8.5 final - Play video đa định dạng [Re]

K-Lite Codec Pack Update 8,5 có sẵn cho: - K-Lite Codec Pack 8.4.x (Mega / Full / Standard / Basic) - K-Lite Codec Pack 5.9.x (64-bit).


Thông tin: Thay đổi từ K-Lite Codec Pack Update 8,5 K-Lite Codec Pack Update 8.5.2:

- Cập nhật Media Player Classic Cinema phiên bản 1.6.1.4140
- Cập nhật ffdshow phiên bản 1.1.4380
- Bộ lọc LAV Cập nhật phiên bản 0,49 build 2012/03/11
- Cập nhật madVR phiên bản 0.82.5
- Cập nhật Codec Tweak Tool phiên bản 5.2.2
- Cập nhật Win7DSFilterTweaker phiên bản 5,1

Tải về tại đây:
Link MF:  K-Lite Codec Pack Update 8.5 final - Play video mọi file
Xem phiên bản Full setup for Update

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits