Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Bạn đang xem » NFReader 1.4.20 - Đọc các tin nhanh RSS, Feed .

NFReader 1.4.20 - Đọc các tin nhanh RSS, Feed

NFReader là chương trình đọc các tin nhanh từ các loại feed như RSS, Atom hay RDF. Chương trình cho phép bạn gom nhóm các feed, đồng thời có thể xuất ra/nhập vào từ các file OPML.


Tải về tại đây:
Link MF:    NFReader 1.4.20 - Đọc các tin nhanh RSS, Feed

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits