Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Bạn đang xem » Soviet Story - Câu chuyện Sô Viết - TL chiến tranh .

Soviet Story - Câu chuyện Sô Viết - TL chiến tranh

Bộ phim Tài liệu của Đạo diễn Edvins Snore về những sự thật chưa từng được ánh sáng công luận thế giới biết đến. Phim thuyết minh tiếng Việt.


Tải về tại đây, xem để biết thêm về lịch sử:
Link MF:  Soviet Story - Câu chuyện Sô Viết - Thời kỳ chiến tranh
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits