Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Bạn đang xem » InPaint 3.1 - Biên tập, hiệu đính, sửa ảnh mạnh mẽ .

InPaint 3.1 - Biên tập, hiệu đính, sửa ảnh mạnh mẽ

InPaint 3.1 là phần mềm cho phép bản sửa ảnh mạnh mẽ. Inpaint có thể được sử dụng để xóa các đối tượng ảnh không mong muốn từ các bức ảnh tĩnh như đường dây điện, con người, văn bản, …


Chương trình sẽ tự động “inpaint” vùng được chọn để xóa nó. Và điều ngạc nhiên là không để lại dấu vết của vùng ảnh đã xóa.

 Hệ thống yêu cầu:
    - Windows XP (32 Bit)
    - Windows Vista (32-Bit)
    - Windows XP (64-Bit)
    - Windows Vista (64-Bit)
    - Windows 7 (32-Bit)
    - Windows 7 (64-Bit)

 
Link Mediafire:  InPaint 3.1 - Biên tập, hiệu đính, chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ
 
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits