Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Bạn đang xem » Baku Delete Temp - Tìm xóa các tập tin không cần thiết . , Baku Delete Temp - Tìm xóa các tập tin không cần thiết .

Baku Delete Temp - Tìm xóa các tập tin không cần thiết

Baku Delete Temp cho phép bạn tìm kiếm các lỗi registry hệ thống và các tập tin không cần thiết có thể được loại bỏ một cách an toàn.


Các tính năng chính:
• Xác định vị trí các tập tin trùng lặp trên hệ thống của bạn (trong khi bỏ qua các tập tin hệ thống).
• Xóa thư mục trống, nội dung các thư mục: History, Recent documents, Temp, các tập tin tạm thời của Internet, cookies.
• Tìm kiếm Windows log file, shortcut đến các file và thư mục bị mất và các loại file được chỉ định của người dùng.
• Registry loại bỏ các key không sử dụng và lạc hậu, bao gồm cả ActiveX/COM, đường dẫn ứng dụng, font, tập tin trợ giúp, các tập tin icon, các tập tin âm thanh, gỡ bỏ chương trình và trình cài đặt Windows.
• Registry được tự động sao lưu trước khi có bất kỳ thay đổi nào được tạo ra.
• Thực hiện các tiêu chuẩn DOD 5220.22-M, để cho bạn tự tin rằng một khi đã xóa, dữ liệu tập tin của bạn đã biến mất mãi mãi (nếu Eraser được cài đặt nó sẽ được sử dụng thay thế).
• Xóa danh sách MRU từ nhiều ứng dụng như: Media Player, eMule, Firefox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Office, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR, WinAce, WinZip,...
• Registry sẽ có kích thước nhỏ nhất có thể.
• Khả năng sao lưu và khôi phục lại toàn bộ hệ thống registry.
• Sao lưu và khôi phục lại hệ thống điều khiển thiết bị.

 
Link Mediafire:  Baku Delete Temp - Xóa các tập tin không cần thiết

Hoặc tại đây:http://www.mediafire.com/?htll75iljumn2 ( đã tải : lần ) Hoặc tại đây: http://www.mediafire.com/?htll75iljumn2
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits