Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Bạn đang xem » JClipShare 1.0 - Chia sẻ dữ liệu trong mạng dễ dàng .

JClipShare 1.0 - Chia sẻ dữ liệu trong mạng dễ dàng

JClipShare 1.0 cho phép chia sẻ dữ liệu trong máy tính của bạn với các máy tính trong mạng một cách dễ dàng. JClipShare có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, được thiết kế để cho phép bạn chuyển giao dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng. 


JClipShare 1.0 cho phép chia sẻ dữ liệu trong máy tính của bạn với các máy tính trong mạng một cách dễ dàng. JClipShare có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, được thiết kế để cho phép bạn chuyển giao dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits