Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Bạn đang xem » KingSoft Office Professional 2012 thay thế MS Office Văn phòng [N] . , KingSoft Office Professional 2012 thay thế MS Office Văn phòng [N] .

KingSoft Office Professional 2012 thay thế MS Office Văn phòng [N]

Bộ phần mềm văn phòng miễn phí để tạo ra tài liệu văn bản, bảng tính, thuyết trình miễn phí. Chuyển đổi tài liệu văn bản, bảng tính và thuyết trình với các file PDF. Tương thích với Microsoft Office - xem, chỉnh sửa và xuất khẩu tập tin Microsoft Word / Excel / PowerPoint, tài liệu xuất khẩu có thể chỉnh sửa bằng Microsoft Office Không gian chiếm tài nguyên và kích thước cài đặt nhỏ hơn so với Microsoft Office.
KingSoft Office Professional 2012 gồm các tính năng:
1.  KingSoft Office Writer:
- Mở, xem và chỉnh sửa. Doc, docx định dạng được tạo ra bởi Microsoft Word (97/2000/2003/2007/2010) Export các tài liệu văn bản (97/2000/2003) định dạng doc, hoặc tài liệu có thể được xem và chỉnh sửa bằng Microsoft Word.

2. KingSoft Office SpreadSheets:
- Tạo Bảng tính chuyên nghiệp và phân tích dữ liệu với nỗ lực tối thiểu. Mở và xem xls, xlsx định dạng Microsoft Excel (97/2000/2003/2007/2010). Chỉnh sửa và xuất khẩu định dạng Excel (97/2000/2003) xls . Xuất khẩu các bảng tính có thể được xem và chỉnh sửa bằng Microsoft Excel.

3. KingSoft Office Presentation:
- Trình bày chương trình thay thế cho Microsoft PowerPoint. Tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp và năng động, hỗ trợ Flash. Mở và xem ppt, pptx định dạng PowerPoint (97/2000/2003/2007/2010). Chỉnh sửa và xuất khẩu định dạng PowerPoint (97/2000/2003)  ppt. Xuất các tập tin trình bày có thể được xem và chỉnh sửa bằng Microsoft PowerPoint.

4. PDF Converter, Spell Checker:
- Lưu tài liệu văn bản, bảng tính và thuyết trình được tạo ra bởi Kingsoft Office dưới dạng PDF. Mở và chuyển đổi Microsoft Word (doc, docx), Excel (xls, xlsx), PowerPoint (ppt, pptx) sang PDF. Tự động kiểm tra chính tả giúp bạn đọc lại tài liệu văn bản, bảng tính và thuyết trình bằng cách đánh dấu các từ không chính xác trong màu đỏ được nhấn mạnh và đề xuất từ ​​khi gõ.

5. Giao diện Web, Mật mã, Chia sẻ qua email:
+ Nhiều tab tài liệu - Tránh sự phức tạp gây ra bằng cách chuyển đổi giữa các cửa sổ văn bản với các thanh tab ở trên khu vực có thể chỉnh sửa.
+ Mã hóa tài liệu - Cho phép bạn thiết lập "Mật khẩu Open", "Sửa đổi mật khẩu" cho các tài liệu của bạn để bảo vệ bản quyền tài liệu và sự riêng tư của bạn.
+ Chia sẻ tập tin qua E-mail - Xem và chỉnh sửa các file đính kèm email, chia sẻ tài liệu qua E-mail một cách dễ dàng...

- Và đây là phần chọn lựa của bạn, nếu bạn thích bản Office Portable nào thì có thể tải trực tiếp dưới đây:
MS Office 2003 33 Mb 3 in 1 Tiếng Anh
LibreOffice 3.5 260 Mb 3 in 1 Tiếng Việt 
MS Office 2003 92 Mb 3 in 1 Hỗ trợ office 2007/2010 
MS Office 2003 66 Mb 3 in 1 Hỗ trợ office 2007/2010 
KS Office Free 70 Mb 3 in 1 Tiếng Anh
MS Office 2007 490 Mb 9 in 1 Tiếng Anh
MS Office 2007 180 Mb 3 in 1 Tiếng Anh
KS Office Ribbons 99 Mb 3 in 1 Tiếng Anh
KS_Writer Ribbons 60 Mb 1 in 1 Tiếng Anh
MS Office 2010 640 Mb 9 in 1 Tiếng Anh
- Hoặc tải bản cài đặt Full cho KingSoft Office Professional 2010 và 12 (Kèm Portable) dưới đây:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits