Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Bạn đang xem » Video Avatar 4.0 Full - Trình làm ảnh động từ Video .

Video Avatar 4.0 Full - Trình làm ảnh động từ Video

Video Avatar 4.0 là một công cụ đặc biệt có thể tạo ra GIF động avatar, hình ảnh cá nhân (user pic) với chữ ký. Bạn có thể chọn bất cứ một file video nào đón hay một phần và cắt xén lại cho vừa avatar của bạn. Căn bản Video avatar là một đoạn cắt video. 


Dùng Video avatar này có thể tạo ra nhiều hình động thật độc đáo dành cho blog của bạn, nhật ký, hay hình cá nhân bạn ở một diễn đàn nào đó hay trang web của bạn. 

Hướng dẫn crack: 
Sau khi cài đặt xong, các bạn copy file VideoAvatar.exe trong thư mục crack dán đè lên thư mục cài đặt gốc Video Avatar. Mặc định là C:\Programs\Video Avatar\
- Link Mediafire:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits