Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Bạn đang xem » FFSJ 3.3 Splitter - Joiner final - Trình chia nhỏ và gộp file nhanh nhất [R] . , FFSJ 3.3 Splitter - Joiner final - Trình chia nhỏ và gộp file nhanh nhất [R] .

FFSJ 3.3 Splitter - Joiner final - Trình chia nhỏ và gộp file nhanh nhất [R]

The Fastest File Splitter and Joiner (FFSJ) là phần mềm miễn phí bao gồm 2 chức năng chính: Chia 1 file lớn thành các phần có dung lượng nhỏ hơn (dùng để dễ dàng lưu trữ trên host hay gửi qua Internet), và gộp các phần nhỏ đó thành file gốc ban đầu. Ưu điểm của chương trình là nó có kích thước rất nhỏ gọn (bản portable chỉ 400 KB), hoạt động nhanh và rất dễ sử dụng. 


Khi so sánh với các chương trình cùng chức năng khác như HJ-Split, WinSplit, MasterSplitter, FFSJ có tốc độ cao hơn từ 3 tới 5 lần, còn so với các chương trình nén có chức năng chia nhỏ file nén (như Winrar) thì nó còn nhanh hơn nhiều nữa. Đặc biệt là chương trình này có tính tương thích với HJ-Split, 1 phần mềm chia nhỏ file đã khá nổi tiếng

Nó có thể gộp các thành phần được chia bởi HJ-Split thành file gốc ban đầu.Sử dụng FFSJ, bạn có thể an tâm về tính an toàn và toàn vẹn của dữ liệu bởi chúng đã được kiểm soát thông qua MD5 checksum. Hơn nữa, FFSJ còn cho phép bạn thực hiện ở chế độ dòng lệnh, giúp bạn viết các file BAT để thực hiện công việc tự động cho nhiều file.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits