Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Bạn đang xem » HD Tune Pro 5.00 - Kiểm tra tình trạng sức khỏe ổ đĩa đang sử dụng .

HD Tune Pro 5.00 - Kiểm tra tình trạng sức khỏe ổ đĩa đang sử dụng

HD Tune Pro là phiên bản mở rộng của HD Tune với nhiều tính năng mới mẻ như: đánh giá tốc độ ghi, xóa đĩa bảo mật, thiết lập AAM, xem trình trạng sử dụng thư mục, giám sát đĩa, các tham số dòng lệnh và đánh giá tập tin.


Các chức năng chính của chương trình:
- Benchmark: đánh giá hoạt động cấp thấp (đọc/ghi).
- File Benchmark: đánh giá hoạt động trên tập tin (đọc/ghi).
- Info: hiển thị thông tin chi tiết.
- Health: kiểm tra tình trạng sức khỏe bằng SMART.
- Error Scan: quét lỗi trên bề mặt.
- Erase: xóa bảo mật toàn bộ dữ liệu trên đĩa.
- Disk Monitor: giám sát truy xuất đĩa.
- Folder View: hiển thị dung lượng đĩa sử dụng cho mỗi thư mục.
- AAM: giảm tiếng ồn hay tăng tốc độ đầu đọc và hiển thị nhiệt độ.

Có gì mới trong phiên bản HD Tune Pro 5.00:
- Hỗ trợ hiện thị tình trạng sức khỏe (S.M.A.R.T) và nhiệt độ Health (S.M.A.R.T) cho các ổ cứng ngoài. Hỗ trợ các ổ đĩa dung lượng lớn hơn 2 TB. Hỗ trợ lên đến 32 ổ cứng.
- Các chức năng ghi nhận S.M.A.R.T tiên tiến. Bổ sung chức năng kiểm tra đột quỵ ngắn. Các kiểm tra phụ thêm: các kiểm tra ghi/đọc nhanh. Bổ sung kiểm tra cache. Hiển thị nhiều thông tin hơn.
- Các kiểm tra đánh giá hiệu suất có thể được chạy độc lập. Bổ sung tùy chọn chạy kiểm tra tốc độ truyền tải trên toàn bộ bề mặt và các tham số dòng lệnh mới.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits