Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Bạn đang xem » Symantec Ghost Explorer 11.5 – Đọc và trích xuất file *.GHO [New] . , Symantec Ghost Explorer 11.5 – Đọc và trích xuất file *.GHO [New] . , Symantec Ghost Explorer 11.5 – Đọc và trích xuất file *.GHO [New] .

Symantec Ghost Explorer 11.5 – Đọc và trích xuất file *.GHO [New]

Symantec Ghost Explorer 11.5 là một tiện ích giúp bạn có thể dễ dàng mở, thêm dữ liệu, xóa, di chuyển vị trí dữ liệu và trích xuất dữ liệu trong file Ghost *.GHO ( Backup ) mà không cần phải Restore lại toàn bộ dữ liệu trên phân vùng đã sao lưu. Rất hữu ích trong trường hợp hệ đều hành đang bị lỗi do thiếu file hệ thống. 


Symantec Ghost Explorer 11.5 là một tiện ích giúp bạn có thể dễ dàng mở, thêm dữ liệu, xóa, di chuyển vị trí dữ liệu và trích xuất dữ liệu trong file Ghost *.GHO ( Backup ) mà không cần phải Restore lại toàn bộ dữ liệu trên phân vùng đã sao lưu. Rất hữu ích trong trường hợp hệ đều hành đang bị lỗi do thiếu file hệ thống.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits