Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Bạn đang xem » Folder Lock 7.1.6 Final - Trình bảo vệ ổ đĩa Folder File bằng mật khẩu [N] . , Folder Lock 7.1.6 Final - Trình bảo vệ ổ đĩa Folder File bằng mật khẩu [N] .

Folder Lock 7.1.6 Final - Trình bảo vệ ổ đĩa Folder File bằng mật khẩu [N]

Folder Lock có thể làm ẩn Folder File và bảo mật dữ liệu cá nhân chỉ một vài cú click chuột đối với những tập tin mà bạn muốn, bạn có thể chọn một thư mục, thậm chí toàn bộ ổ đĩa có thể cho phép được ẩn. 


Folder Lock mã hóa dữ liệu dễ dàng và đặt mật khẩu bất cứ lúc nào, đây là cách cho phép bạn tránh được các cặp mắt tò mò trên máy tính công cộng, cá nhân, gia đình hay bất kỳ người lạ ngồi tại máy tính của bạn. 


Folder Lock sẽ không bao giờ cho ai có thể truy cập vào dữ liệu, một khi chính người dùng mã hóa, nói chung, tất cả mọi người khi truy cập vào dữ liệu của bạn là vô phương nếu chưa có giải pháp tối ưu phần mềm thứ 2 can thiệp.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits