Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Bạn đang xem » Kaspersky Password Manager 5.0.0.172 Key - Tự động lưu trữ, đăng nhập mật khẩu an toàn lướt Web . , Kaspersky Password Manager 5.0.0.172 Key - Tự động lưu trữ, đăng nhập mật khẩu an toàn lướt Web . , Kaspersky Password Manager 5.0.0.172 Key - Tự động lưu trữ, đăng nhập mật khẩu an toàn lướt Web .

Kaspersky Password Manager 5.0.0.172 Key - Tự động lưu trữ, đăng nhập mật khẩu an toàn lướt Web

Kaspersky Password Manager là một công cụ không thể thiếu cho người sử dụng Internet thường xuyên lướt Web. Nó hoàn toàn tự động hóa quá trình nhập mật khẩu và các dữ liệu khác vào các trang web.

Tiết kiệm cho người sử dụng đi đến những rắc rối của việc tạo ra và ghi nhớ nhiều mật khẩu của nhiều trang khác nhau.

Khi bạn sử dụng Kaspersky Password Manager để đăng nhập, bạn có thể yên tâm rằng dữ liệu của bạn an toàn.

Phần mềm này tạo ra mật khẩu đặc biệt mạnh mẽ và ngăn chặn các thông tin đăng nhập của bạn không bị đánh cắp.

Tất cả các dữ liệu bí mật được mã hóa và lưu giữ trong một cơ sở dữ liệu chuyên dụng trên máy tính của bạn.

Nói chung, Kaspersky Password Manager tuyệt vời cho việc lướt web của bạn an toàn hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn.
Please share it! :(
Credits