Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Bạn đang xem » Windows Repair 1.9.8 + Portable - Chỉnh sửa hệ điều hành tất cả trong một . , Windows Repair 1.9.8 + Portable - Chỉnh sửa hệ điều hành tất cả trong một .

Windows Repair 1.9.8 + Portable - Chỉnh sửa hệ điều hành tất cả trong một

Windows Repair - Đây là một công cụ bao gồm các thể loại tất cả trong một, được thiết kế để "sửa chữa" hệ điều hành của bạn. Chẳng hạn như khả năng dễ dàng khôi phục lại các thiết lập khác nhau của Windows, có thể khôi phục lại tất cả mặc định.


Các tiện ích có thể sửa chữa hầu hết "các vấn đề" được biết đến với hệ thống, có thể chữa các lỗi registry, có thể khôi phục lại quyền truy cập tập tin, có thể giải quyết vấn đề trong trình duyệt và các chương trình khác từ Windows.


Giao diện dễ sử dụng, bạn sẽ chỉ đi qua bốn bước để thực hiện tất cả các hoạt động. Như kiểm tra hệ thống, kiểm tra virus, sau đó sẽ kiểm tra các ổ đĩa cứng, kiểm tra các tập tin bị hư hỏng, và tạo một điểm khôi phục.


Nói chung, Windows Repair giúp hệ điều hành của bạn trở về tùy chỉnh mặc định, khôi phục các quyền truy cập ban đầu và các vấn đề liên quan do xóa nhầm file hệ thống, virus gây ra.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits