Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Bạn đang xem » Delete , xóa bỏ tập tin cứng đầu unlocker 1.9.1 Final .

Delete , xóa bỏ tập tin cứng đầu unlocker 1.9.1 Final

Tải về cài đặt bình thường, chương trình sẽ hiện Icon dưới khay taskbar là cây đũa thần cũng nhữ tính năng ở chuột phải. Một khi file nào mà bạn xóa bình thường mặc định của win không được,(no delete)  thì lúc này bạn dùng đến nó, đó là unlocker.

Giúp bạn xóa các cảnh báo sau:
- Cannot delete file: Access is denied
- There has been a sharing violation.
- The source or destination file may be in use.
- The file is in use by another program or user.
- Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use.


Tải về tại đây:
Link MF: unlocker1.9.0-x64.exe [Free] hoặc unlocker1.9.0-x86.exe [Free]
Link MF:  unlocker1.9.0.1-x86 &  x64.exe [Free]
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits