Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Bạn đang xem » The Last of the Mohicans (1971) .

The Last of the Mohicans (1971)

In the year 1756, Fort William Henry on Lake George is under siege by the French and Hurons under General Montcalm...  » Director: George B. Seitz Writers: James Fenimore Cooper (novel), Philip Dunne (screen play) » Stars: Randolph Scott, Binnie Barnes and Henry Wilcoxon
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits