Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Hỗ trợ lập trình script với máy tính bỏ túi trên PC .

Hỗ trợ lập trình script với máy tính bỏ túi trên PC

Với MathTools:
+Tính toán 1 biểu thức toán học thông thường với độ ưu tiên toán học. +Hổ trợ môi trường biến, làm việc trên mãng dữ liệu.
+Tìm nghiệm gần đúng với độ chính xác cao của phương trình bất kì
+Khử gauxơ hệ tuyến tính với m phương trình n nghiệm.
+Tìm biểu thức đạo hàm của hàm số.
+Tìm gần đúng giới hạn , tích phân, cực trị hàm số
+Vẽ đồ thị hàm 1 biến, hàm tham số ( tọa độ đề các )
+Hổ trợ hệ thống hàm số do người dùng tự định nghĩa
+Chuyển đổi các cơ số toán học
+Tính toán trên độ, radian và gradian +Làm việc với các hàm về số nguyên tố, số fibonaci
+Các hàm toán học mở rộng như: Sum,Max,Min,Range,Gcd,Lcm,Random,...
+Đặc biệt hổ trợ gói lập trình script giúp bạn tạo ra các đoạn script nho nhỏ theo ý mình với các cấu trúc:IF,FOR,WHILE,REPEAT,... trong đó có thể sử dụng các chức năng mạnh mẽ có sẳn của chương trình.
Tải về tại đây:
Link MF: Mathtool
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits