Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Bạn đang xem » OnlyStopWatch 3.41 + x64 - Đồng hồ bấm giây xuôi, ngược (Giờ-Phút-Giây-Mili giây) trên máy tính .

OnlyStopWatch 3.41 + x64 - Đồng hồ bấm giây xuôi, ngược (Giờ-Phút-Giây-Mili giây) trên máy tính

OnlyStopWatch - Không thể thiếu cho bạn, nó tự động hoặc thủ công phục vụ chính xác nhất cho những ai thường dùng đến đồng hồ bấm giây để thử nghiệm về thời gian lấy kết quả, so sánh. Hoặc trực quan hơn nữa là trực tiếp trình chiếu cho toàn thể khán giả, người xem khi tham gia một chương trình nào đó mà cần đến đồng hồ bấm giây. Cung cấp cả tính năng đếm ngược và cả đếm xuôi.


Xin lưu ý rằng ngoài giây, bạn sẽ có thêm nhiều tùy chỉnh như: giá trị mili giây, màu sắc nền, Font chữ, kích thước, vị trí hiển thị, kích cỡ... Nếu muốn, bạn có thể dừng bộ đếm thời gian, cập nhật các giá trị theo ý muốn và thực hiện các hành động đơn giản khác. 

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits