Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Đêm ác mộng 5 .

Đêm ác mộng 5

1.Introduce:During this night, the boy Victor was lost in a murky place full of pumpkin light flickering and will be preparing a special recipe to get rid of fear.Click image to play the game. Using your mouse, click on the arrows to move, pick up objects, drag and drop objects into the appropriate places.
2.Hướng dẫn: Trong đêm này, cậu bé Victor bị lạc vào một nơi âm u toàn bí ngô sáng lập lòe và sẽ phải pha chế một công thức đặc biệt để thoát khỏi nỗi sợ hãi.Nhấn vào hình để chơi game. Dùng chuột bấm vào các mũi tên để di chuyển, nhặt đồ vật, kéo thả đồ vật vào những nơi hợp lý.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits