Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Xếp đầu lâu .

Xếp đầu lâu

1.Introduce:How to Play Halloween Smash;s no different than the United diamonds. Only fresh flowers of the cotton has been replaced by ... skulls, bats and pumpkins.Players simply use the mouse to put three identical side or stand vertically and feed points. Each time you play, you have 5 minutes to try a combination of hand speed, eye and nervous system. 
2.Hướng dẫn: Cách chơi của Halloween Smash không hề khác so với Hoa kim cương. Chỉ có điều những bông hoa tươi thắm đã bị thay bằng... đầu lâu, dơi và bí ngô. Người chơi chỉ đơn giản dùng chuột để đưa 3 hình giống hệt nhau đứng ngang hàng hoặc theo chiều thẳng đứng và ăn điểm. Mỗi lần chơi, bạn có 5 phút để thử tốc độ kết hợp giữa tay, mắt và hệ thần kinh.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits