Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » HANGED .

HANGED

1.Introduce:Hangman game has long been a popular place of school, especially the hours of foreign language. Hang the Alien is an \u0026quot;upgraded version\u0026quot; of this category, helps players train and additional capital from their English.The gameplay is simple, you and the aliens are scrambling a resident of the earth. If solving puzzles, you will save him, but if loses, he will ... gone before the rapt eyes at strangers. Players will use their keyboard to select letters that fit the available space. 
2.Hướng dẫn: Hangman từ lâu đã là trò chơi phổ biến chốn học đường, đặc biệt là các giờ ngoại ngữ. Hang the Alien là một "phiên bản nâng cấp" của thể loại này, giúp người chơi rèn luyện và bổ sung thêm vốn từ tiếng Anh của mình.Cách chơi rất đơn giản, bạn và những người ngoài hành tinh đang tranh giành nhau một cư dân trái đất. Nếu giải được ô chữ, bạn sẽ cứu sống anh ta, còn nếu thua, anh ta sẽ... ra đi trước cặp mắt khoái trá của luc người lạ. Người chơi sẽ dùng bàn phím của mình để chọn ra những chữ cái thích hợp với chỗ trống cho sẵn.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits