Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Dắt bóng cùng thây ma .

Dắt bóng cùng thây ma

1.Introduce:Tricky dribbles past the zombies.Use the arrow keys to control zombie zombie guide the ball over the other. 
2.Hướng dẫn: Khéo léo dắt bóng qua các thây ma.Dùng phím mũi tên để điều khiển thây ma dẫn bóng qua các thây ma khác.  

Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits