Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Thú dữ 4.1 .

Thú dữ 4.1

1.Introduce:Forced to look for genetic immortal, Meg and commitment entered SteppenWolf journey to Norway to meet with Kraken. On this train, Meg need to handle and defuse named captain bomb.Click image to play the game. Use the arrow keys to move the character, the Space key to interact with objects, to run Shift, Ctrl to short jump, Ctrl and Shift to jump longer, I open that day, T to turn over the items in that day. 
2.Hướng dẫn: Bị buộc phải đi tìm gen "bất tử", Meg và SteppenWolf dấn bước vào hành trình đến Na Uy để gặp Kraken. Trên chuyến tàu này, Meg cần phải xử lý tên thuyền trưởng và tháo ngòi quả bom.Nhấn vào hình để chơi game. Dùng bộ phím mũi tên để di chuyển nhân vật, phím Space để tương tác với đồ vật, Shift để chạy, Ctrl để nhảy ngắn, Ctrl và Shift để nhảy dài, I để mở hòm đồ, T để chuyển qua các đồ vật trong hòm đồ. 
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits