Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Trốn khỏi phòng ma .

Trốn khỏi phòng ma

1.Introduce:Human Halloween, try a strong feeling with this mysterious room with their financial speculation.Click on objects in the game to find answers.
2.Hướng dẫn: Nhân lễ hội Halloween, bạn hãy thử cảm giác mạnh với căn phòng bí hiểm này bằng tài suy đoán của mình.Nhấn chuột vào các đồ vật trong game để tìm ra giải đáp.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits