Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Thú dữ 3.3 .

Thú dữ 3.3

1.Introduce:After finding the plate in a secret drawer, Meg continued to explore a room is strictly protected on the top floor of the building.Click image to play the game. Use the arrow keys to move the character, the Space key to interact with objects, to run Shift, Ctrl to short jump, Ctrl and Shift to jump longer, I open that day, T to turn over the items in that day. 
2.Hướng dẫn: Sau khi tìm thấy chiếc đĩa trong ngăn kéo bí mật, Meg tiếp tục khám phá một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt trên tầng trên cùng của tòa nhà.Nhấn vào hình để chơi game. Dùng bộ phím mũi tên để di chuyển nhân vật, phím Space để tương tác với đồ vật, Shift để chạy, Ctrl để nhảy ngắn, Ctrl và Shift để nhảy dài, I để mở hòm đồ, T để chuyển qua các đồ vật trong hòm đồ.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits