Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » KILLING DEMONS .

KILLING DEMONS

1.Introduce:Please destroy all evil demons to survive.character to move left and right with your mouse and use the left mouse button to shoot zombies. 
2.Hướng dẫn: Hãy tiêu diệt hết lũ quỷ gian ác để sống sót.di chuyển nhân vật sang trái phải bằng chuột và sử dụng chuột trái để bắn zombie. 
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits