Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Thú dữ .

Thú dữ

1.Introduce:SteppenWolf series is the exciting adventures of a group of experts to the exclusive domain of the sacred forest, where there are mysterious creatures that may be promptly returned to tell anyone about them.Use the arrow keys to move the character, the Space key to interact with objects, Ctrl to short jump, Ctrl and Shift to jump long, T to open that day. 
2.Hướng dẫn: Loạt game SteppenWolf là những chuyến phiêu lưu kỳ thú của một nhóm chuyên gia tới miền rừng thiêng nước độc, nơi có những sinh vật kỳ bí mà chưa ai kịp trở lại để kể về chúng.Dùng bộ phím mũi tên để di chuyển nhân vật, phím Space để tương tác với đồ vật, Ctrl để nhảy ngắn, Ctrl và Shift để nhảy dài, T để mở hòm đồ.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits