Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Bạn đang xem » Google Earth 7.1.1.1871 Pro + patch - Cung cấp địa điểm nhanh chóng trên toàn thế giới .

Google Earth 7.1.1.1871 Pro + patch - Cung cấp địa điểm nhanh chóng trên toàn thế giới

Google Earth - đã cập nhật thêm các dự án quan trọng của nó đối với các thành phố và trên toàn thế giới. Bằng cách sử dụng chương trình, nó sẽ dẫn bạn đến một hình ảnh vệ tinh nhìn rất thuận tiện và nhanh chóng trong chế độ 3D, công nghệ này sẽ được sử dụng OpenGL cho địa điểm chi tiết hơn.


Phiên bản thứ sáu của chương trình này đã được thay đổi một chút, tất cả mọi thứ bạn cần là trong tầm tay của bạn. Ngoài ra, một số cấu trúc có thể được xem trong hình thức đầy đủ ba chiều. Điều đáng lưu ý khả năng ghi video HD, thêm thông tin về thuộc tính, có nghĩa là bây giờ có thể phân bổ các đối tượng trên bản đồ. Nhìn chung, Google Earth thực sự là chương trình tiện dụng có thể hữu ích, luôn luôn thú vị để xem nơi bạn sống, xem các thành phố nổi tiếng khác và cả nước nói chung.

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits