Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Diệt trừ thây ma .

Diệt trừ thây ma

1.Introduce:Use flexible weapon that can defeat the zombies.Use the A key to the door as well to get things on the road. Use Z and X keys to use weapons to destroy the zombies.
2.Hướng dẫn: Sử dụng các vũ khí linh hoạt để có thể hạ gục các thây ma. Dùng phím A để vào các cửa cũng như để lấy các vật dụng trên đường đi. Dùng phím Z và X để sử dụng vũ khí triệt hạ các thây ma.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits