Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Saw IV - Lưỡi cưa 4 .

Saw IV - Lưỡi cưa 4

1.Introduce:Jigsaw - mass murderers sow terror back with a plan to kill people extremely sophisticated. 2 innocent lives entirely in your hands.You click on items on the left side of the screen contains the map to drop them into a second cell in A, B. Jigsaw - who directed illness, will often appear on the screen to let you know what you're doing is right or wrong. To get the hell out of the room, you must free the two detainees before the end time.
2.Hướng dẫn: Jigsaw – tên sát nhân hàng loạt trở lại gieo rắc kinh hoàng với một kế hoạch giết người vô cùng tinh vi. Mạng sống 2 người vô tội hoàn toàn nằm trong tay bạn.Bạn click chuột vào các đồ vật trên thanh chứa đồ bên trái màn hình để thả chúng vào 1 trong 2 phòng giam A, B. Jigsaw – kẻ đạo diễn bệnh hoạn, sẽ thường xuyên xuất hiện trên màn hình để báo cho bạn biết những gì bạn đang làm là đúng hay sai. Để thoát ra khỏi căn phòng địa ngục này, bạn phải giải thoát cho 2 người bị giam trước khi thời gian kết thúc.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits