Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Thám hiểm nghĩa trang .

Thám hiểm nghĩa trang

1.Introduce:Explore the cemetery full of zombies and earn gold in the treasure of mystery.Use the arrow keys control the character pushed treasure fell into the zombies to kill them. Do not forget to pick up the gold falling from the chest. 
2.Hướng dẫn: Thám hiểm khu nghĩa trang đầy thây ma và kiếm vàng trong các kho báu bí ẩn.Dùng phím mũi tên điều khiển nhân vật đẩy rương báu rơi vào các thây ma để giết chúng. Đừng quên nhặt vàng rơi ra từ các rương.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits