Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Bạn đang xem » 40tude Dialog - Trình duyệt tin hỗ trợ multi-server .

40tude Dialog - Trình duyệt tin hỗ trợ multi-server

40tude Dialog là chương trình duyệt tin hỗ trợ multi-server, multi-threaded Windows. Chương trình hỗ trợ giao diện Unicode, filter, tích hợp cùng chức năng email,...


Tải về tại đây:
Link MF:   40tude Dialog - Trình duyệt tin hỗ trợ multi-server

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits