Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Bạn đang xem » Speccy 1.17.340 - Quản lý kiểm tra đầy đủ thông tin hệ thống Window .

Speccy 1.17.340 - Quản lý kiểm tra đầy đủ thông tin hệ thống Window

Speccy là ứng dụng hữu ích giúp bạn kiểm tra được đầy đủ thông tin liên quan đến hệ thống máy tính của mình. Với giao diện thân thiện, rất dễ sử dụng tất cả các nhóm mục sẽ được liệt kê theo thứ tự bên trái cửa sổ ứng dụng bao gồm: Summary, Operating System, CPU, RAM, Motherboard, Graphics, Hard Drives, Optical Drives, Audio, Peripherals và Network. Bạn chỉ cần nhấp chuột lên danh mục muốn hiển thị và mọi thông tin về danh mục đó sẽ hiển thị ngay lập tức. 


Những thay đổi từ phiên bản v1.16 lên phiên bản v1.17.340 (11 Jul 2012):
- Added Computer type (Desktop, Laptop) to Operating System section.
- Updated CPU detection for latest Intel Core i7 models.
- Improved compatibility with LGA 2011 motherboards.
- Added external drive information to Peripherals.
- Improved detection of Sharing and Discovery for printers.
- Improved exception handling.
- Added language support for Kurdish.
- Minor tweaks and fixes.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits