Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Bạn đang xem » Professional Renamer 3.65 Final - Đổi tên, thuộc tính hàng loạt tệp tin và thư mục nhanh chóng [N] . , Professional Renamer 3.65 Final - Đổi tên, thuộc tính hàng loạt tệp tin và thư mục nhanh chóng [N] .

Professional Renamer 3.65 Final - Đổi tên, thuộc tính hàng loạt tệp tin và thư mục nhanh chóng [N]

Professional Renamer là một công cụ cho phép bạn dễ dàng đổi tên nhiều tập tin và thư mục cùng một lúc. Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 thì nên chạy dưới quyền admin (as admin). Nếu không, nó sẽ bật lên một số lỗi khi khởi động. Giao diện của chương trình đơn giản và dễ dàng để điều hướng  nhờ bố trí Explorer.


Một khi bạn xác định vị trí và chọn các tập tin, bạn có thể cấu hình bộ lọc cho quá trình đổi tên. Vì vậy, bạn có thể chỉnh sửa tên nguồn bằng cách loại bỏ các biểu tượng, tìm kiếm và thay thế văn bản, cũng như bằng cách thay đổi định dạng của văn bản (chữ thường, chữ hoa, viết hoa). Hơn nữa, bạn có thể chỉnh sửa tên thư mục mẹ, gia hạn, truy cập (ví dụ như tự động tính toán hoặc số chữ số cố định), ngày tháng và thời gian (ví dụ như tập tin được tạo ra, sửa đổi hoặc truy cập). 


Ngoài ra, bạn có thể sắp xếp các tập tin nguồn hoặc tên mới, vị trí, loại, kích cỡ, thuộc tính, cũng như ngày sửa đổi, sáng tạo và truy cập, quản lý, nhập khẩu và xuất khẩu các bộ lọc, cập nhật danh sách tập tin, chọn hoặc bỏ chọn tất cả các mục, đảo ngược vùng chọn, và nhiều hơn nữa. Trong "Tùy chọn" bạn có thể cho phép nhiều trường hợp, cho phép Renamer chuyên nghiệp để nhớ thư mục cuối cùng, kích thước cửa sổ và vị trí màn hình, tùy chỉnh các cột, thay đổi ngôn ngữ giao diện.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits