Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Bạn đang xem » Icon Extractor 5.10 Portable - Chuyển đổi mọi loại File thành biểu tượng icon nhanh chóng . , Icon Extractor 5.10 Portable - Chuyển đổi mọi loại File thành biểu tượng icon nhanh chóng .

Icon Extractor 5.10 Portable - Chuyển đổi mọi loại File thành biểu tượng icon nhanh chóng

Icon Extractor cho phép bạn trích xuất các Icon của Windows trong Windows XP bao gồm các Icons trong các file EXE, DLL, DRV, OCX, SCR, VBX, ICL, NI, BMP, GIF, JPG, TIF, WMF, EMF, PNG, PCX, J2K, TGA, RAS, ICO.


Icon Extractor cho phép bạn trích xuất Icon của Windows trong Windows XP bao gồm các Icons trong các file EXE, DLL, DRV, OCX, SCR, VBX, ICL, NI, BMP, GIF, JPG, TIF, WMF, EMF, PNG, PCX, J2K, TGA, RAS, ICO.

Icon Extractor có thể hoàn toàn hỗ trợ XP Alpha Channel icons, một cách dễ dàng trích xuất tuyệt vời bán minh bạch biểu tượng, giải quyết thay đổi màu sắc và kích cỡ để tạo biểu tượng tùy chỉnh.


Icon Extractor thực hiện quét toàn diện trên các thư mục của bạn và ổ đĩa để trích xuất biểu tượng của bạn. Bạn có thể tùy chọn giải nén một file duy nhất hoặc cụ thể hoặc chỉ cần giải nén chúng.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits