Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Bạn đang xem » Driver Magician 3.71 + Portable + Lite v4.04 Final - Sao lưu, phục hồi, cập nhật và loại bỏ các driver thiết bị . , Driver Magician 3.71 + Portable + Lite v4.04 Final - Sao lưu, phục hồi, cập nhật và loại bỏ các driver thiết bị . , Driver Magician 3.71 + Portable + Lite v4.04 Final - Sao lưu, phục hồi, cập nhật và loại bỏ các driver thiết bị .

Driver Magician 3.71 + Portable + Lite v4.04 Final - Sao lưu, phục hồi, cập nhật và loại bỏ các driver thiết bị

Driver Magician là một giải pháp chuyên nghiệp để sao lưu, phục hồi, cập nhật và loại bỏ các driver thiết bị trong hệ điều hành Windows của bạn. Nó xác định tất cả các phần cứng có trong hệ thống, xuất các driver liên quan từ ổ cứng và sao lưu chúng vào nơi được xác định trước đó bởi bạn. 

Khi bạn nâng cấp hay cài đặt lại hệ thống điều hành của bạn, bạn có thể dễ dàng khôi phục lại tất cả các driver đã được sao lưu, tương tự như khi bạn đang cầm trong tay đĩa cài driver bản gốc vậy. Sau quá trình khởi động lại hệ thống, máy tính của bạn sẽ được nạp và chạy với các driver phần cứng được yêu cầu.

Hơn nữa, Driver Magician được tích hợp sẵn thông tin của các phiên bản driver mới nhất trong cơ sở dữ liệu của nó cộng với khả năng xâm nhập vào internet để tìm ra các bản cập nhật driver mới nhất. 

Nó giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian để tìm chính xác các drive sẽ làm tăng hiệu suất phần cứng của bnaj. Nếu có các thiết bị chưa biết trong máy tính của bạn, Driver Magician sẽ giúp bạn phát hiện ra chúng một cách dễ dàng và nhanh chóng với cơ sở dữ liệu nhận diện phần cứng được xây dựng bên trong.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits