Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Bạn đang xem » Ultima Prime 5.6 Final - Quản lý tập tin hiệu quả nhất trên máy tính [New] . , Ultima Prime 5.6 Final - Quản lý tập tin hiệu quả nhất trên máy tính [New] .

Ultima Prime 5.6 Final - Quản lý tập tin hiệu quả nhất trên máy tính [New]

Ultima Prime: Đây là một phiên bản mở rộng của bản Tổng cộng 7 Commander (c) 1993-2007 của Christian Ghisler. Total Commander Ultima Prime là một phân phối đặc biệt của Christian Ghisler Total Commander với nhiều hữu ích của bên thứ ba add-on, plug-in và tùy chỉnh.


Và đây TC 7.55Release cũng có tính năng tương tự dễ sử dụng hơn:


Nó cũng chứa mở rộng menu chính và thanh công cụ, các chương trình khác, bố trí thay đổi và các yếu tố khác.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits