Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Bạn đang xem » Bộ tự điển y khoa gọn nhẹ- YK Dictionary .

Bộ tự điển y khoa gọn nhẹ- YK Dictionary

Với bộ từ điển này, cung cấp cho bạn 1 phần nào về kiến thức Y khoa, các loại thuốc, các loại bệnh thông thường dựa trên tiếng Anh phổ thông.

Qua đó bạn có thể đam mê ngành học này.

Tải về tại đây:
Link MF: YKDIC[Free]
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits